Vilkår

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for varer afhentet hos ALM GmbH.

Pris og betaling
I denne butik kan du bestille dine varer online , men betaling og udlevering af varerne sker på vort lager i Flensborg, så vores forretnings betingelser er underkastet normale tyske betingelser for køb af tilsvarende varer i en almindelig butik.
Alle priser i ALMs Vin Én gros er inklusiv tysk Mehrwertssteuer.
Vi ved jo alle at vine med korkpropper kan have den såkaldte propsyge. Vore leverandører gør alt hvad de kan for at undgå dette, men det kan forekomme selv for de bedste vine. Skulle du komme ud for at en af de vine du har købt hos os har propsyge, beder vi dig tage flasken med indhold med tilbage til os og vi erstatter selvfølgelig med en ny eller tilsvarende vin.

Bestilling af varer :
Bestilling skal foretages senest dagen før afhentning og vi forventer at du har afhentet dine varer senest 7 dage efter bestilling.
Er de ikke afhentet inden da , vil vi sende en påmindelse til dig.
Er varen ikke afhentet senest 14 dage efter bestilling anser vi bestillingen for annulleret.

Oplysning om klagemuligheder
En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse vin@alms.dk.

Hvis du afviser en klage via mail, kan oplysningspligten overholdes ved, at mailen indeholder denne tekst. Afviser du klagen i en fysisk butik, skal du udlevere denne klagevejledning til kunden.er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr.
Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse vin@alms.dk.

ALMs Vin Engros, ALM GmbH
c/o Christian Jürgensen Brink & Wölffel
Harniskai 7
D-24937 Flensburg
Tlf.: + 45 21 42 79 81
E-mail: vin@alms.dk