Vilkår

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for varer afhentet hos ALM GmbH.

Pris og betaling
I denne butik kan du bestille dine varer online , men betaling og udlevering af varerne sker på vort lager i Flensborg, så vores forretnings betingelser er underkastet normale tyske betingelser for køb af tilsvarende varer i en almindelig butik.
Alle priser i ALMs Vin Én gros er inklusiv tysk Mehrwertssteuer.
Vi ved jo alle at vine med korkpropper kan have den såkaldte propsyge. Vore leverandører gør alt hvad de kan for at undgå dette, men det kan forekomme selv for de bedste vine. Skulle du komme ud for at en af de vine du har købt hos os har propsyge, beder vi dig tage flasken med indhold med tilbage til os og vi erstatter selvfølgelig med en ny eller tilsvarende vin.

Bestilling af varer :
Bestilling skal foretages senest dagen før afhentning og vi forventer at du har afhentet dine varer senest 7 dage efter bestilling.
Er de ikke afhentet inden da , vil vi sende en påmindelse til dig.
Er varen ikke afhentet senest 14 dage efter bestilling anser vi bestillingen for annulleret.

Oplysning om klagemuligheder
En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse vin@alms.dk.

Hvis du afviser en klage via mail, kan oplysningspligten overholdes ved, at mailen indeholder denne tekst. Afviser du klagen i en fysisk butik, skal du udlevere denne klagevejledning til kunden.er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr.
Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse vin@alms.dk.

ALMs Vin Engros, ALM GmbH
c/o Christian Jürgensen Brink & Wölffel
Harniskai 7
D-24937 Flensburg
Tlf.: + 45 21 42 79 81
E-mail: vin@alms.dk


Persondatapolitik hos ALMs Vin Engros, ALM GmbH

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos ALMs Vin Engros, ALM GmbH.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Oplysninger vi indsamler

Hvis du ønsker at købe og modtage et produkt fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig vores services.

Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, leveringsadresse (hvis den varierer fra postadresse), telefonnummer og betalingsoplysninger.

ALMs Vin Engros indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

    • Gennemfører et køb af vores produkter
    • Opretter en kundekonto
    • Tilmelder dig vores nyhedsbrev
    • Sender os spørgsmål, reklamationer eller feedback

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på alms.dk,  er ALMs Vin Engros, ALM GmbH, Harniskai 7, 24937 Flensburg, Deutschland

Behandlingsgrundlag og formål

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne levere det produkt, som du har købt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig en ordrebekræftelse samt en leveringsbekræftelse.

Når du betaler for dit produkt indsamler vi dit navn, dine kortdata og IP-adresse. De oplysninger, der indsamles i forbindelse med betalingstransaktionen, anvendes og gemmes kun til betalingsafvikling og opfyldelse af den indgåede aftale.

Hvis du under registreringsprocessen eller på vores hjemmeside har givet os dit samtykke hertil, bruger vi din e-mailadresse til udsendelse af et nyhedsbrev. Du kan til enhver tid til- og afmelde dig nyhedsbrevet. Alle nyhedsbreve indeholder også et link til afmelding. Hvis behandling af persondata er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket.

Hvis du ikke ønsker at opgive de persondata, som er påkrævet for at gennemføre et køb af et produkt, vil du desværre ikke have mulighed for at købe produkter af os på vores hjemmeside.

Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet 6 år efter, at du har modtaget din vare, i henhold til bogføringslovens krav om 5 år fra udgangen af regnskabsåret vor fakturaen er bogført.

Andre modtagere af personoplysninger

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Hvis du har bestilt levering, vil oplysningerne om dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse blive udleveret til vores fragtfirma, pt. UPS/ Per Damgård Transport med henblik på levering af dine indkøb.

Vi har vores webshop og betalingssystem gennem DanDomain A/S, som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i DanDomains datacentre.  

Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:

  • At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
  • At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse slet@alms.dk.